አዲስ የንግድ ፈቃድ ለማውጣት መሟላት ያለባቸው ቅድመ ሁኔታዎች


አዲስ የንግድ ፈቃድ ለማውጣት መሟላት ያለባቸው ቅድመ ሁኔታዎች

አገልግሎቶቹ የሚሰጡባቸው ቦታዎች እና የሥራ ክፍሎች

በንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር የንግድ ምዝገባና ፈቃድ ዳይሬክቶሬት እና በቅርንጫፍ ጽ/ቤት

ተገልጋዮች ማሟላት የሚገባቸው ቅድመ ሁኔታዎች

  • ·         የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር
  • ·         ከባንክ የካፒታል ማረጋገጫ
  • ·         የሥራ ቦታ አድራሻ ማረጋገጫ/ካርታ ወይም የፀደቀ የኪራይ ውል/ የቀበሌ ማረጋገጫ
  • ·         የታደሰ መታወቂያ/ፓስፖርት
  • ·         6 ወር ያላለፈው 2 ጉርድ ፎቶ ግራፍ
  • ·         በወኪል ከሆነ የውክልና ሰነድ፣መታወቂያ/ፓስፖርት
  • ·         ማህበር ከሆነ የጸደቀ መመስረቻ ፅሁፍ እና መተዳደሪያ ደንብ ኮፒ
  • ·         አዲስ /የታደሰ ብቃት ማረጋገጫ
  • ·         የአገልግሎት ክፍያ 102 ብር

No comments:

Post a Comment

Featured Post

Procedure for Obtaining of Telecommunication Resale Services License in Ethiopia

Procedure for Obtaining of Telecommunication Resale Services License in Ethiopia The Standardization and Regulation Directorate of the...