የምግብ ምዝገባና የገበያ ፈቃድ ለማግኘት የሚያስፈልጉ ቅድመ ሁኔታዎች


ፍቃድ ሰጪው አካል

የኢትዮጵያ የምግብ፣መድሀኒትና የጤና ክብካቤ አስተዳደርና ቁጥጥር ባለስልጣን

የአገልግሎት ክፍያ

አዲስ ምዝገባ ለአገር ውስጥና ለውጭ አገር ምግቦች 1650 ብር
ዳግም የምግብ ምዝገባ ለማካሄድ  870 ብር
የምርት ወይም የአሰራር ለውጥ ማድረግ 870 ብር

ቅድመ-ሁኔታዎች

አዲስ ምዝገባ ለማካሄድ

- የተሟላ ማመልከቻ
- የምግቡ አመራረት ሂደት፣ይዘት፣የጥራት ማረጋገጥ ስርዓት እና
የመሳሰሉ መረጃዎች የያዘ ሰነድ (Dossier)
- ለምርቱ ላቦራቶሪ ጥራት ምርመራ አገልግሎት የሚውል test method & Reference standard

ዳግም ምዝገባ ለማካሄድ

- በነባሩ የተመዘገበ ምግብ የአመራረት ሂደት፣ ይዘት፣ የምርመራ ዘዴ እና ሌሎች በምርቱ ላይ የተደረጉ ለውጦች አለመኖራቸው የሚገልጽ ደብዳቤ
- አመታዊ የምግቡ አመራረት ሂዳት ግምገማ ሪፖርት

የምርት/አሰራር ለውጥ ለማድረግ

- የተሟላ ማመልከቻ
- የአሰራር ወይም የይዘት ለውጥ የተደረገበት ምግብ ይዘት፣ አመራረት
ሂደት፣ የምርመራ ዘዴና ሌሎች መረጃዎች የያዘ ሰነድ
- ለምግቡ ላቦራቶሪ ጥራት ምርመራ የሚያስፈልግ test method & Reference standard እና
- ሌሎች በምግብ ምዝገባና ፈቃድ ቁጥጥር መመርያዎች ላይ የተገለፁ መስፈርቶች

No comments:

Post a Comment

Featured Post

Procedure for Obtaining of Telecommunication Resale Services License in Ethiopia

Procedure for Obtaining of Telecommunication Resale Services License in Ethiopia The Standardization and Regulation Directorate of the...